E-residentsus arvudes

E-residente on juba

70 184

E-residente elab maailma

173 riigis

E-residendid on loonud üle 13 000 ettevõtte

E-residendid on Eestisse loonud üle

1800 uue töökoha

E-residentsus on toonud Eestile otsest majanduslikku tulu

42 miljonit €