E-residentsus arvudes

E-residente on juba ligi

50 000

E-residente elab maailma

162 riigis

E-residendid on loonud üle 6000 ettevõtte

E-residendid on Eestisse loonud üle

1200 uue töökoha

E-residentsus on toonud kokku tulu

17,8 miljonit € ja kulu on olnud 7,4 miljonit €